พระเครื่องพร้อมบูชา


LOADING IMAGES

รายละเอียด

ชื่อ :
รุ่น : รุ่น เหรียญวิรุฬจำบัง จิกโก๋เมืองสมุทร (จิ๊กโก๋เล็ก) ...เนื้อชนวน กาหลั่ยทองคำ ตอกโค๊ต
สถานะ : พร้อมบูชา
รหัสวัตถุมงคล : 75-49-ล กรรมการ 001
ราคาบูชา : ราคา 750.00 บาท
โซเชียลมีเดีย :
ผู้ชม : 1135 คน

เปิดกรุสุดยอดของดี ปี ๒๕๔๙   ...เหรียญ “วิรุฬจำบัง จิ๊กโก๋เมืองสมุทร”

...รายนามพระมหาเถราจารย์ ร่วมอธิษฐานจิตนั่งปรก

๑. หลวงพ่ออุ้น (พระครูวินัยวัชรกิจ) สุขกาโม ...วัดตาลกง จ.เพชรบุรี

๒. หลวงปู่ทิม (พระครูสังวรสมณกิจ) อตฺตสนฺโค ...วัดพระขาว จ.อยุธยา

๓. หลวงพ่อตัด (พระพุทธวิริยากร) ปวโร ...วัดชายนา จ.เพชรบุรี

๔. หลวงปู่เจือ ปิยสีโล ...วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

๕. หลวงพ่อสาคร (พระครูมนูญธรรมวัตร) มนฺญฺโญ) ...วัดหนองกรับ จ.ระยอง

๖. หลวงพ่อแย้ม (พระครูประยฺตินวการ) ฐานยฺตฺโต ...วัดสามง่าม จ.นครปฐม

๗. หลวงปู่แย้ม (พระครูปิยนนคุณ) ปิยวณฺโณ ...วัดตะเคียน จ.นนทบุรี

๘. หลวงพ่ออวยพร (พระครูปฐมวราจารย์) ฐิคิญาโณ ...วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

๙. หลวงพ่อสิริ สิริวุฒฺโณ ...วัดตาล จ.นนทบุรี

๑๐. หลวงพ่ออิฎฐ์ (พระครูโสภิตวิริยาภรณ์) ภทฺทจาโร ...วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

๑๑. หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ (พระครูพิศาลจริยาภิรม) อติสกฺโข ...วัดประคู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

 

ลำดับ รายการ จำนวนสร้าง
เหรียญวิรุฬจำบัง จิ๊กโก๋เมืองสมุทร (จิ๊กโก๋ใหญ่) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ ซม.  
     ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ๑๙ เหรียญ
     ๑.๒ เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ ๓๙ เหรียญ
     ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ   ๙๙ เหรียญ
     ๑.๔ เนื้อนวโลหะ มีหมายเลขกำกับ ๑๙๙ เหรียญ
     ๑.๕ เนื้ออัลปาก้า หน้ากากกาหลั่ยทองคำ มีหมายเลขกำกับ ๕๐๐ เหรียญ
     ๑.๖ เนื้อชนวน กาหลั่ยทองคำ ตอกโค๊ด “กรรมการ” ๓๐๐ เหรียญ
     ๑.๗ เนื้ออัลปาก้า ๒,๐๐๐ เหรียญ
     ๑.๘ เนื้ออัลปาก้า โค๊ต “แจกทหาร” ๒,๐๐๐ เหรียญ
     
เหรียญวิรุฬจำบัง จิ๊กโก๋เมืองสมุทร (จิ๊กโก๋ใหญ่) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ ซม.  
     ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ๑๙ เหรียญ
     ๒.๒ เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ ๓๙ เหรียญ
     ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ ๙๙ เหรียญ
     ๒.๔ เนื้อนวโลหะ มีหมายเลขกำกับ ๑๙๙ เหรียญ
     ๒.๕ เนื้ออัลปาก้า หน้ากากกาหลั่ยทองคำ มีหมายเลขกำกับ ๕๐๐ เหรียญ
     ๒.๖ เนื้อชนวน กาหลั่ยทองคำ ตอกโค๊ด “กรรมการ” ๓๐๐ เหรียญ
     ๒.๗ เนื้ออัลปาก้า ๒,๐๐๐ เหรียญ
Copyright : 2015 Cn9 Amulet.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll to Top